ΣΑΡΑΤΟΓΚΑ ΑΕΕ

ΣΑΡΑΤΟΓΚΑ ΑΕΕ

Εταιρικά Στοιχεία

Επωνυμία: ΣΑΡΑΤΟΓΚΑ ΑΕΕ

Δραστηριότητα: Κατασκευή Εμπορικού Λιμένος και Λιμενικών Εγκαταστάσεων

Διεύθυνση: Χαρ. Τρικούπη 13, 10678 Αθήνα

ΑΦΜ: 800331349

ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών

Οικονομικά Στοιχεία

Ισολογισμός 2015 της εταιρείας ΣΑΡΑΤΟΓΚΑ ΑΕΕ Ισολογισμός 2015

Ισολογισμός 2014 της εταιρείας ΣΑΡΑΤΟΓΚΑ ΑΕΕ Ισολογισμός 2014